پذیرش ۲۰هزاردانشجو در دانشگاه فرهنگیان از طریق کنکور ۹۹

📚 پذیرش ۲۰ هزار دانشجومعلم از طریق آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ روابط عمومی دانشگاه فرهنگیان اعلام کرد: 🔹طی مکاتبات و با پیگیری های انجام شده در وزارت آموزش و پرورش و مدیریت دانشگاه فرهنگیان، سازمان اداری و استخدامی کشور؛ مجوز استخدام تعداد ۲۰ هزار نفر دانشجوی متعهد خدمت را به صورت جذب دانشجو در دانشگاه […]

خواندن بیشتر در ادامه