نکاتی چند در مورد خلاصه نویسی( مطالعه فعال) ونکته برداری (دقیق خوانی)

در مباحث مشاوره تحصیلی وبرنامه ریزی درسی ودر پاسخ به سه سوال اساسی برای داوطلبان کنکور ویا افراد اهل کتاب وکتابخوانی: ۱-چگونه بخوانم؟   ۲-چگونه پاسخ دهم؟  ۳-چگونه انتخاب کنم؟ خلاصه نویسی ونکته برداری در قواره ونگاره سوال اول قرار دارد. چگونه بخوانم؟ تا حاصل ونتیجه بهتری بدست آورم؟ یکی از تکنیک هایی که در روش […]

خواندن بیشتر در ادامه