کرونا ویروس،قرنطینه خانوادگی ، گسترش فردیت و جدایی گزینی

خانواده مشاوره روانشناسی و سبک زندگی ویژه

توصیه ها و تاکیدات روانشناسان ، جامعه شناسان و متخصصین علوم رفتاری عموما بر پرهیز از انزواطلبی،گوشه گیری،فردگرایی بود .کرونا ویروس موجب شد تا این رشته ها به یکباره پنبه گردد و وارونه در سرنا دمیده شود و جهان به یکباره و یکپارچه جمع گرایی ، گرایش به اجتماعات و رفتن در متن وبطن جامعه را به کناری نهاده و گریز از انسانها و آدمیان، گریز از جامعه، دوری گزینی از اجتماع اجتماعات را بر همگان توصیه و تکلیف کند.

توماس هابز فیلسوف و جامعه شناس شهیر میگوید:ترس از مرگ باعث میشود تا ابناء بشر جامعه را تشکیل دهد و در روزگار ما کرونا وترس از مرگ باعث شد تا بشر از جامعه بگریزد.

ویروس ناشناخته کرونا تمامی مرزهای جغرافیایی ، نژادی،سیاسی،اعتقادی،اقتصادی،زبانی وطبقه ای را در نوردید و دهکده جهانی را از زاویه ای دیگر و نگاهی متفاوت متجلی ساخت آنهم با رویکرد فاصله اجتماعی به بهای بقا وزنده ماندن!

در این رویداد جهانی، پناه گیری و روی آوری به کوچکترین سلول تشکیل دهنده نظام اجتماعی کل که همانا نظام خانواده است به عنوان بهترین راه حل مقابله ودر مان کرونایی در کانون توجهات قرارگرفته است.

کرونا ویروس،تمامی گروهها، اجتماعات،تشکلها،آیین ها و مناسک دینی وعبادی،میادین ورزشی ،بنگاههای اقتصادی،که مستلزم تجمیع آدمیان است به چالشی بزرگ طلبید وبه تعطیلی کشاند و همه را روانه خانه و کاشانه نمود.

سر آغاز ماجرا چنین به نظر می رسید؛بازگشت افراد جامعه به کانون خانواده موجب غلبه تفکر خانواده محوری،خویشاوندگرایی و قوم گرایی گردد و فرد گرایی که از قبل در تاروپود جامعه نشو و نما کرده بود به تدریج کم رنگ شود اما بنا به دلایل زیر این پدیده فراگیر و مسلط نخواهد شد.

۱-رعایت فاصله اجتماعی در”قرنطینه خانوادگی” آنهم میان اعضای محدود و انگشت شمار خانواده در تمام طول روز به خاطر ادامه حیات و زنده ماندن الزامی است.

۲-وجود گوشی های هوشمند و فضای متکثر مجازی که هر یک از اعضای خانواده،در قرنطینه تنها و تنها خود را میبیند و صفحه لغزنده و لمسی گوشی بدون هیچگونه ارتباط احساسی و عاطفی با یکدیگر ،

بنا براین در صورت تداوم نزاع بین انسان وکرونا چنین پیش بینی میشود که به تدریج روحیه فرد گرایی،گوشه گیری،جمع گریزی،وخود بینی نه در معنای اخلاقی آن بر نظامهای اجتماعی حاکم گردد و اعضای خانواده در قرنطینه “آشنایان بیگانه “ای باشند که صرفا در زیر یک سقف زندگی میکنند.

#coronavirus

#individualism(فردگرایی)

#

Social distanc(فاصله اجتماعی)

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *