بررسی یک وجه از وجوه چندگانه دروغگویی

خانواده مشاوره روانشناسی و سبک زندگی ویژه

خهنگامی که جامعه‌ای به دروغ‌گوییِ سازمان یافته روی آورد و دروغ گفتن تبدیل به اصل کلّی شود

وهنگامی که جامعه به دروغ گفتن در موارد استثنایی و جزئی اکتفا نکندو دروغ به یک ضابطه فراگیر تبدیل گردد.و دروغگویان جامعه انسانهایی زرنگ ،باهوش و موقعیت شناس شناخته و شناسانده شوند به عبارتی دروغگویی نه تنها نکوهیده نباشد بلکه درعین اینکه ضدارزش میباشد از او به عنوان ارزشی نوظهور رونمایی شود.اینگونه افراد با تغییر چهره و ظاهر ممکن است بر مصدر امور نیز قرار گرفته ونردبان پیشرفت را به صورت کاذب بپیمایند.

آنگاه ؛در چنین جامعه ای ؛علاوه بر اینکه صداقت  جنبه ارزشی و امتیازی خود را ازدست میدهد به خودی خود تبدیل به یک عمل سیاسی می شود و گوینده‌ حقیقت، حتی اگر به دنبال کسب قدرت یا هیچ منفعتی دیگر هم نباشد یک کنشگر اجتماعی /سیاسی محسوب می گردد!
در چنین شرایطی فرد به عنوان یک کنشگر اجتماعی/سیاسی  نمی تواند مستقل عمل نموده یاکناره گیری و انزواطلبی را اختیارنماید  و راه خود را برود!
بنابراین او  ناچار است  یکی از این دو راه را انتخاب کند:

یا به وزارت دروغ و کمپانی ناراستی می پیوندد،
یا یک مخالف سیاسی ونابهنجاراجتماعی  محسوب می شود!

درحالت اول همرنگ جماعت شده تابه مصداق ضرب المثل معروف از تکروی و رسوایی مصطلح بگریزد.

در حالت دوم یک مخالف سیاسی از دیدگاه حاکمیت نابهنجار تلقی میگردد که نرم های رایج را رعایت نکرده و مستحق مجازات میباشد.

*مبتنی بر نظریه هانا آرنت با تحلیل مشاوران سایت

مشاوره خواهان/۰۹۰۳۵۸۲۹۴۶۹

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *