یک هفته غمبار از پروازی غم انگیز گذشت

اخبار و رسانه ها خانواده ویژه

یک هفته غم انگیز از پروازی غم انگیز گذشت!

چه آرزوها وایده های شیرینی که در هوا دود شد و بر زمین خاکستر؟!
جهانی بر سوگ مظلومانه شان نشست وبرماتم جانسوزشان اشک ریخت تا برصفحه تاریخ خاطره اخرین پرواز ثبت گردد.

غمی جانکاه از مرثیه های ناسروده وسروده های ناخوانده!

۱۷۶ انسان مثبت اندیش ,خوش فکر و هوشمند برای همیشه به سفری برگشت ناپذیر رفتند وهر کس,جناح یا گروهی قصد دارد تا این حادثه مرگبار و تاسف بار را به نفع خویش مصادره کند.

واکنش بازماندگان له یاعلیه اینطرف یا آنطرف چیزی از بارسنگین صورت مسأله نمیکاهد زیرا جایگزینی بر این خسران وزیان نمیتوان یافت.حقیقت یابی وصداقت گویی همانند اعتراف به شلیک اشتباه (هرچند دیرهنگام) یک اصل اساسی برای بازماندگان ومردم ایران در انظار جهانیان است.

مشابه این اتفاق(در خاک خود,پدافند خودی وهواپیمای مسافر بری خودی!) را در بدترین شرایط جنگی کشورهایی که دایم درآتش جنگهای داخلی وخارجی میسوزند هم سراغ نداریم.

قبل از فشارهای خارجی خود پیشقدم شویم ,کالبدشکافی حادثه ضروری است تاعیان گردد.

ایراد ازکجاست؟ آموزش پرسنل ناکافی است؟تجهیزات روسیه ناقص و بادقت تشخیص ناکافی است؟بحث سهل انگاری یا نفوذ باید جدی گرفته شود؟ناهماهنگی وضعف درسطح مدیریت سازمان هواپیمایی وپدافندی مطرح است؟و..

بلکه آبی باشد بر این آتش!

یاد وخاطره عزیزان ازدست رفته را دراولین هفته و اولین جمعه ازخاموشی شمع وجود گرانبارشان گرامی میداریم.

محمدرضا نبیئی

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *