همیشه چشم انتظار وچشم به راه

برنامه ریزی خانواده مشاوره روانشناسی و سبک زندگی ویژه

#همیشه چشم انتظار#

یکی ازچیزهایی که ادم هارا
دیوانه می کند همین انتظار کشیدن است.

مردم تمام عمرشان انتظار می کشیدند. انتظار می کشیدند که زندگی کنند، انتظار می کشیدند که فرزندی متولد شود.انتظار میکشیدند بیمار جواب شده فوت کند. توی صف، انتظار می کشیدند تا کالایی خرید کنند. توی صف برای پول وبانک منتظر می ماندند و اگر پولی در کار نبود سراغ صفهای درازتر میرفتند. در انتظارند تافرزندی از خواب بیدارشده وعازم مدرسه گردد.

آنطرفتر؛عده ای چشم انتظار گرفتن دیپلم وبعدش شرکت در کنکور و ورود به دانشگاه  بعد از فراغت از تحصیل چشم انتظار استخدام و پیداکردن فرصت شغلی!وهمینطور شما:

منتظر باران می شدی و بعد هم صبر می کردی تا بند بیاید. منتظر غذا خوردن می شدی و وقتی سیر می شدی باز هم صبر می کردی تا نوبت دوباره خوردن برسد. توی مطب روان پزشک با بقیه ی روانی ها انتظار می کشیدی و نمی دانستی آیا تو هم جزء آن ها هستی یا نه.

درانتظار ازدواج و وصال معشوقانه ای وسپس پیدا کردن فرصت برای رفتن ماه عسل باپرواز هواپیما به آنطرف آب, شاید درآینده ای نه چندان دور در پی تنظیم دادخواست طلاق!؟

عده ای هم چشم به در خانه دوخته منتظرند تا پدر با درآمد کارگری قرص نانی بر سر سفره آورده بلکه رفع گرسنگی کنند!

خلاصه کلام اینکه همه زندگی همه افراد چشم انتظاری برای رسیدن به چیزی است وبعد آن هم روز از نو روزی از نو.و….

www.moshaverekhahan.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *