روح زندانی نیست و تو زندانبان!

آرامش روان خانواده مثبت اندیشی مشاوره روانشناسی و سبک زندگی ویژه

‍ روح زندانی نیست و تو زندانبان!

اگر عنوان کنم بزرگترین وشاید مخوف ترین زندان انسان ،زندان روح است سخنی به گزاف یا اغراق نیست. انسان از زندان دیگری یا دیگران ساخته آسانتر رها و آزاد میگردد اما رهایی از زندان خود ساخته سخت وگاهی غیر ممکن است.
تصمیم بگیرید از قفس ومحدود کننده هاییکه برای خود ساخته اید بدر آیید
میله های آنرا که ساخته و پرداخته ذهن معیوب است بشکنید
انسان دیگری شوید،منجی شوید
مرهمی بر دلهای ریش باشید و ناامیدی را امیدوار سازید.
گرفتاران را از بند غم ومصیبت برهانید
ورطه های نامناسب وهراسناک را بزدایید
از آنچه حقیر,کوچک,بی ارزش و اندک مقدار است رها شوید تا به خوب,عالی ومتعالی برسید.
آزادی از این حصار خود ساخته و کنارزدن آن مستلزم خویشتن شناسی و قبول داشت خویشتن است.
محدود کردن روح نا آرام وپرتلاش اگر چه تدریجی ولی فردی و درونی میباشد ومیله های این محدودیت وگاه ممنوعیت ها از نبود اعتماد به نفس،ضعف فکری،ناامیدی،ترس، حقیر پنداری خود وکم شماری استعداد ها وتوانایی های ذاتی سرچشمه میگیرد.

بر اساس اصل تبادل وجانشینی؛

افکار واندیشه های منفی و بازدارنده را پاک کنیم،دور بریزیم وبه جای آنها نیک خواهی،مهربانی،عشق و اصالت وحقیقت را بنشانیم.
تنبلی را با تلاش/کسالت رابا رسالت وشجاعت/عداوت رابا رفاقت/کینه رابا عشق/اندوه را با شادی/تاریکی را با روشنایی/کینه را با محبت /انتقام را با بخشش /تنفر را با دوست داشتن/نومیدی را با امید/شکست را با پیروزی/ظلم را باعدالت/جهل ونا آگاهی را با دانش وآگاهی /خرافات وموهومات را با واقعیت و تدبیر مبادله کنیم که مبادله ای است پرسود، دو طرفه وتماما برد-برد.

حصار وزندان منفی اندیشی انسان بر روح روانش کم و کوتاه نیست تا خود را از این قفس نرهانیم اندر خم یک کوچه تنگ و تاریک خواهیم ماند.
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم.
www.moshaverekhahan.ir
(مشاوره خواهان)
۰۹۰۳۵۸۱۹۴۶۹

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *