توقف در گذشته و مشغول شدن به دیگران

مشاوره روانشناسی و سبک زندگی

دو چیز انسان را زایل, افکارش رامختل و پیشرفش را کند یا متوقف میکند:

۱- توقف درگذشته ماندن درگذشته و افسوس خوردن برآنچه  از دسترس خارج شده موجب ازدست رفتن آینده و بیهودگی در زمان حال میشود. نگاه به گذشته در حد عبرت گیری و نپیمودن راه پیموده شده و تجربه زیست شده کفایت میکند اما افراط در گذشته گرایی مفید فایده ای نخواهد بود. کسیکه مشغول به گذشته و درگیر با خاطرات آن است از ادامه راه باز میماند و در دام شکارچیان زندگی گرفتار میشود. سرعت آهو بیش از۱/۵برابرسرعت شیراست اما چون مدام پشت سرش رامینگردتامسافت بین خودوشکارچی را دریابدبه چنگال شیرگرفتارمیشود!  

۲- مشغول شدن به دیگران هر کس به رفتاردیگران متمرکزومشغول گردد دراولین گام خودش رافراموش میکند وچون “خود”ی وجودندارد و این “خود”درمقابل دیگرانی که مهم تلقی میشوند یارقیب محسوب می گردند بسیار کم رنگ وناچیزبه حساب میاید. مشغولیت به دیگران رفتاری رانهادینه میکند که فرد ازخودغافل ومدام رفتار دیگران رازیرذره بین قرارداده ورصدکند تاجاییکه خودراپاسبان و نگهبان رفتار دیگران احساس نماید که در این صورت آسایش وآرامش  خود را از دست داده و تزلزل دررفتار و روحیه کمترین دستاوردی است که مهمان ناخوانده جسم و جان فرد میشود.   (مشاوره خواهان)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *