یادگیری درخواب هم امکان پذیراست؟

مشاوره

یکی ازمعماهای ذهن انسان برای محققان این است که آیاذهن انسان هم باخواب رفتن فردبه خواب میرود یاخیر؟

تحقیقات فراوان به اینجا ختم شدکه دریافتند:

ذهن وحافظه انسان درخواب هم فعال است مکانیسم خواب دیدن اعم از خواب های خوشایند یاآزاردهنده تاییدکننده فعالیت وهشیاری ذهن وحافظه هنگام خواب است.

محققان سوییسی دانشگاه” برن” دریافته اندبخاطرسپاری ویادگیری واژه های زبان های خارجه هنگام خواب امکان پذیرمیباشد,درچنین حالتی است که اطلاعات جدیددرخواب پردازش ابتدایی شده وآثارآن تابیداری حفظ میشود.

“مارک زوست”دریافت واژه هایی که درخواب برزبان جاری میشود نواحی مغزمربوط به زبان وهیپوکایپ که قطب ضروری حافظه است رافعال مینماید وامواج مغزی حافظه درخواب وبیداری به تناسب یکدیگر عمل میکنند.

خواب دیدن رویای روزانه فرد است که شب هنگام برذهن وی تجلی می یابد وبرعکس آن هم اتفاق می افتد.

مشاوره خواهان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *