نظام وظیفه/خدمت سربازی

نظام وظیفه

اعزام به خدمت سربازی یابعبارت دیگرخدمت زیرپرچم وظیفه شهروندان محسوب میشودکه بایستی آنرا بانجامبرسانند.سرپیچی ازاین وظیفه موجب محرومیت فردازامتیازات وحقوق اجتماعی فراوانی میگردد.پس آشنایی با قوانین ومقررات آن موجب گشایش وآسانی خدمت وظیفه خواهدبود.نظام وظیفه باتفاوتهایی درتمام کشورهای دنیاساری وجاری است.
مشاوران کارآزموده ومتخصص ما مباحث زیر راروشن وشفاف بازگو میکنند.-معافیت تحصیلی:دانش آموزی,دانشجویی درمقاطع مختلف کاردانی ,کارشناسی, کار شناسی ناپیوسته, کارشناسی ارشد, دکتری تخصصی پزشکی ودکترای تخصصی غیرپزشکی-خریدخدمت سربازی باتوجه به مدرک تحصیلی -معاف ازخدمت نظام وظیفه مانندمعافیت ایثارگران,مددجویان,متعهدین خدمت و…-معافیت پزشکی:بیماری حین خدمت, قبل ازخدمت,حین تحصیل انواع بیماریهای جسمی,اعصاب وروان, نقص عضو…. -معافیت کفالت:ناشی از بیماری,ازکارافتادگی کسان مشمول ازجمله صغیربودن,کهولت سن,اناث بودن,وبستگانی که نیازمند سرپرست ومراقبت میباشند.-جذب امریه سربازی:خدمت درسازمانها,نهادها,مراکزعلمی ودانشگاهی و…به جای خدمت دریگانهای نظامی و انتظامی.-طرح سربازمعلم آموزش وپرورش -خروج ازکشورشامل:خروج اقامتی,سیاحتی,علمی,زیارتی,مطالعاتی,ورزشی,سازمانی مداوا و معالجه, ترددازخارج به داخل کشور وبرعکس -حقوق مزایاوبیمه سربازی وغیبت ازخدمت نظام وظیفه -قوانین ومقررات جدیدخدمت نظام وظیفه 
(مشاوره خواهان)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *