چرا مشاوره؟ چرا برنامه ریزی؟

مشاوره

فرآیند موفقیت در زندگی خصوصا تحصیلی و علمی بر چند اصل اساسی استوار است که در اینجا به دو مورد آن اشاره میشود.

اول: مشاوره.

دوم: برنامه ریزی

در مبحث مشاوره فرد مشاوره گیرنده یا مشاوره خواه از تجربه، توانایی و نقشه راه مشاوره دهنده بهره میگیرد تا خود نیز بدان طریق که مشاور ارتقاء علمی و تحصیلی برایش رقم خورده  مدارج را طی نماید. پس بهره گیری از راهکارهای “مشاوره تحصیلی” راه میانبر و کم هزینه پیشرفت و پیروزی در جهت دستیابی به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده میباشد. البته در جایی که مشاور تحصیلی نیز از کارنامه کامیابی برخوردار و فرد موفقی در این راه بوده باشد.

برنامه ریزی مدیریت زمان، مکان و موقعیت یا همان نقشه راه است که داوطلب کنکور یا آزمون اعم از کنکور سراسری، ارشد، دکتری یا آزمونهای متعدد دیگر دریابد ؛ ازکجا شروع کند.؟ چگونه شروع کند؟ چه مسیری راطی کند؟ و به چه اهدافی دسترسی پیدا کند ؟ مدیر برنامه ریزی درسی و مطالعاتی بایستی داوطلب را به سرمنزلی رهنمون سازد که وی براساس عشق و علاقمندی، استعداد و توانایی انتخاب کرده است. برنامه ریزی نیازمندرعایت  نکات،اصول وشرایط دیگری نیزمیباشد که جنبه عملیاتی وکاربردی دارد. (مشاوره خواهان)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *